Bir Çocuk

★ Bir Çocuk Sarki Sozleri:

Bir Çocuk
Bir Gün Bir Gün Bir Çocuk
Evine De Gitmiş Kimse Yok

Açmış Bakmış Dolabı
Şeker De Sanmış Ilacı

Yemiş Yemiş Bitirmiş
Akşama Başlamış Sancı

Kıvrım Kıvrım Kıvranmış
Yaptığından Utanmış

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.