Köpek İle Karga

★ Köpek İle Karga Sarki Sozleri:

Köpek uçmak istemiş
Birgün kargaya gitmiş.
Karga ona anlatmış.
Bizimki de inanmış.
Tırmanmış koşa koşa
Bir ağaçin dalına,
Açmış ayaklarını
Dikmiş kulaklarını
Havlayıp birkaç kere
Atmış kendini yere
Köpek düşmüş
vah vah vah
Karga gülmüş
hah hah hah.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.