Aç Kapıyı Bezirgan Başı

★ Aç Kapıyı Bezirgan Başı Sarki Sozleri:

Davulcu
Davulumun Içi Pekmez
Güm Güm Güm Diye Ötmez.
Bir Bahşiş Vermezseniz
Davulcu Buradan Gitmez.

Okudum Yazar Oldum
Davette Gezer Oldum
Hargün Börek İsterim
Nefsime Kızar Oldum
Güm Gümde Güm Gümde Güm Gümde
Davulcu
Güm Gümde Güm Gümde Güm Gümde
Davulcu

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.