Küçük Kurbağa

★ Küçük Kurbağa Sarki Sozleri:

Küçük Kurbağa Küçük Kurbağa
Kuyruğun Nerede?
Kuyruğum Yok Kuyruğum Yok
Yüzemem Derede.
Ku Vak Vak Ku Vak Vak
Ku Vak Vak Vak.
Ku Vak Vak Ku Vak VakKu Vak Vak Vak.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.